h1

dılɟ din tekst ;-)

november 22, 2008

lɯʇɥ˙dılɟ/ɯoɔ˙pɐɟʌǝɹ˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ :ɹǝɥ ʇǝp ʌøɹd ˙ʇǝpunɟdo ɹɐɥ uǝpɐɟ pıʌɐp ɹǝppǝɥ ɹǝp ‘ɹʎɟ uǝ ɯos ‘ɹǝɯɯɐɹƃoɹd ǝƃıplʎƃǝƃıl ǝɹpuıɯ ɹǝllǝ ǝɹǝɯ ƃo åɯs ǝlƃou ɟɐ ǝıɹǝs uǝ ɹǝ ʇǝp

 (-؛ uǝɾǝʌɹoɟ ı ɹǝ uǝp puǝ ƃılǝåʇsɹoɟn ǝɹǝɯ nupuǝ ʇsʞǝʇ ƃılnɯ ʇsʞǝʇ uıp lɐ ǝɹøƃ np uɐʞ nu

¿ǝʞʞı ˙ʇǝp ɹǝ ʇpǝɟ uǝɯ ˙ƃælpuıƃolq ǝƃılǝåʇsɹoɟn puǝ ʇǝpuɐ – lıʇ ʇǝp ǝƃnɹq uɐʞ uɐɯ pɐʌɥ ‘ʇlǝɥ ǝʞʞı pǝʌ ƃǝɾ ˙ʇǝpǝʌoɥ åd ʇsʞǝʇ uıp puǝʌ. Start med at læse her

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: